Våra Tjänster

Konsument Finans AB är specialiserade på försäljning av finansiella produkter och tjänster. Genom effektiv telefonbearbetning från våra lokaler i Kalix fungerar vi som en extern säljavdelning med infrastruktur, erfarenhet samt modernt ledarskap på plats.Vår personal är den viktigaste resurs vi har. Vår kultur ”sitter i väggarna” och bygger på lika delar engagemang och säljglädje som norrländsk lojalitet och trygghet. Idag jobbar vi bland annat med kundtjänst, påminnelseringning, besöksbokning, merförsäljning till kunders befintliga kundstockar samt försäkringsförsäljning. Vi jobbar uteslutande mot bank/finans och försäkrings sektorn.Alla företag har behov av att synas och höras för att på så sätt bygga nya eller förstärka befintliga kundrelationer.

  • Nykundanskaffning via TM-försäljning
  • Besöksbokning av försäljningsmöten
  • Bearbetning/Merförsäljning till befintliga kundstockar
  • Påminnelse ringning
  • Försäkringsförmedling
  • Extern kundtjänst

Nya kunder

Telemarketing är ett mycket effektivt sätt att ta in nya kunder och affärer på i de flesta branscher. Dedikerad och välutbildad personal med telefon och säljvana skapar de förutsättningar som behövs för ett lyckat och långvarigt samarbete. Vårt norrländska lugn och dialekt är en konkurrensfördel och skapar förtroende gentemot potentiella kunder.

Besöksbokning av försäljningsmöten

Öka Er befintliga kundstock genom att anlita vår tjänst – Besöksbokning.Ett proffsigt möte skapas genom en bra första kontakt med företaget. Vi tar hand om förarbetet och bokar in besöket åt våra uppdragsgivare. Med hjälp av vår tekniska plattform och våra kunniga medarbetare kan vi samla in all relevant information och boka in möten som passar både kund och leverantör.Vi kontaktar utvalda kunder och bokar upp avsatta tider till er säljorganisation vilket leder till att era säljare kan lägga mer tid ute hos kunden.Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa era säljare att lägga all energi ute på fältet istället för på kontoret.

Bearbetning/Merförsäljning till befintlig kund

Befintliga kunder är ofta en bortglömd tillgång – rent av en vilande guldreserv.En väl utarbetad kundvårdsorganisation bygger såväl lojalitet hos kunder som en stark konkurrensfördel när det gäller merförsäljning. Vi jobbar regelbundet med merförsäljning på befintliga kundstockar inom försäkring och finans sektorn. Kontakta oss så berättar vi mer…

Påminnelse samtal till befintliga kunder

Ibland missar kunder att betala t.ex. sitt lån eller sin faktura i tid och då har vi och våra uppdragsgivare insett att om kunden får ett påminnelse samtal så kommer betalningen snabbare uppdragsgivaren och företaget tillhanda.

today football predictions from the experts footballtips.bet best soccer predictions and betting tips
online bookmakers free bets and bonuses onlinebookies.bet latest online bookies bonuses and promotions

Med hjälp av marknadens modernaste dialersystem har vi extremt hög nåbarhet till kunder som Ej betalat sin förfallna faktura i tid. Våra arbetstider som innefattar alla veckodagar(utom lördagar) samt klockslag mellan 09,00-20,00 samtidigt som vi använder oss av ett stort antal olika slags nummerserier borgar för högsta möjliga kontaktbarhet.En del av våra uppdragsgivares kunder kan också ha hamnat i tillfälliga trångmål och svårigheter där ett samtal från fodringshavaren ses som mycket positivt. Vi människor kan ofta uppleva det som ytterst pinsamt och jobbigt och vi har en förmåga att dra ut på tiden innan vi vågar oss till att ringa fodringshavaren. Denna tjänst uppskattas mycket av både våra uppdragsgivare och dess kunder.Vår målsättning är att kunden ska uppleva samtalet som positivt, att någon bryr sig och försöker hitta bästa möjliga lösning. I stort sätt ingen kund vill hamna hos inkasso eller kronofogden utan de allra flesta vill göra rätt för sig men kan för tillfället ha hamnat i svårigheter eller behöver bara få en extra push.Vi erbjuder Er och Era kunder ett professionellt och personligt bemötande där respekten för den enskilde och bästa möjliga utfall för uppdragsgivaren är vårt fokus. Tjänsten kan även innefatta att vi ”stoppar” inkasso, ändrar löptid på tex lånet, erbjuder kund senare betaldatum, erbjuder autogirobetalning till o.dyl. Vårt dialersystem kan generera rapporter till er med all av er önskade data samt alla slags rapportformat.